hear hear!

Written by Renée van Dijk. Posted in Blog

Hoor wat de ander zegt, proef wat de ander bedoelt, ruik wat de ander eigenlijk wil zeggen, voel wat het met jou doet, zie wat het met de ander doet. Luisteren doe je met al je zintuigen, niet alleen je oren…

Ik heb in de afgelopen weken ongelooflijk veel geluisterd. In de meest uiteenlopende situaties, naar de meest uiteenlopende sprekers. Soms was ik zwaar onder de indruk, diep geraakt. Want er zaten bijzonder persoonlijke verhalen bij. Soms luisterde ik met een zakelijk oor en deden mijn vingers op het toetsenbord direct verslag van hetgeen er gezegd werd.

Stoppen met luisteren is stoppen met groeien ~ @Fredkrautwurst

Ik luisterde naar mensen die hun kennis aan mij wilden overdragen. Kennis over Social Media Strategie, over Speechen, over de juridische aspecten van Corporate Governance en de Lifecycle van de Commissaris, over Zakelijk Schrijven, over Social Media voor secretaresses (dat was geen aanrader, dus ik zal de link weglaten), over Debatteren en over het werken in een Organisatie 3.0.

En de hamvraag is natuurlijk: ben ik gegroeid van wat ik hoorde? Ik durf te wedden dat een test zou uitwijzen dat ik best wel veel begrepen heb, nog aardig wat onthouden heb, maar nog lang niet alles toepas. Want zo werkt dat. In het proces na het luisteren gaat veel verloren.

Er zijn mensen die, in plaats van te luisteren naar wat men tegen hen zegt, reeds luisteren naar hetgeen zij zelf gaan zeggen~ Albert Guinon

Ik luisterde in stilte om te kunnen herhalen in rapportages en verslagen. Ik luisterde naar veehouders, dierenbeschermers, retailers, beleidsmakers, vakbondsmensen, eindverantwoordelijken, ondergeschikten, personeelsmensen en buurtbewoners. Elk met hun eigen verhaal, uit hun eigen wereld. Vol passie, vol vuur. Ieder met oprechte intenties en toch zo vreselijk gekleurd.

Maar ik hoorde naar hoe zij hun best deden om bruggen te slaan, verbinding te maken met de ander en tot samenwerking te komen. Vanuit diezelfde intentie deed ik nog harder mijn best om dat wat ik gehoord dacht te hebben, correct samen te vatten in mijn woorden. Om recht te doen aan wat er gezegd was.

Zo’n liedje in je hoofd, maar dan één zin. Meestal zit er een boodschap in ~ @suzanneunck

Ik luisterde naar visies van ondernemers, naar voorspellingen van trendwatchers, naar pitches bij een kopje koffie, naar bedrijfsstrategieën bij organisaties en naar muziek op festivals.

De essentie van wat er gezegd (of gezongen) wordt is vaak samen te vatten in één woord voor de toehoorder. Eén begrip. Ik hoorde enthousiasme, verbondenheid, wanhoop, overtuiging en liefde.

En telkens als ik geluisterd had, bleef dat wat ik gehoord had nog uren in mijn hoofd klinken.

Als het vreemd klinkt is het zaak goed te luisteren ~ @MireilleVerhoef

Ik luisterde naar iemand die mij vertelde wat zijn indruk van mij was op basis van mijn zichtbaarheid op social media. Ik interpreteerde wat hij zei en deed de aanname een oordeel te horen. En ik maakte de fout om te reageren op datgene waar ik onzeker over was. Gelukkig luisterde hij goed en wees me daarop.

En ik luisterde ook naar twee mensen die mij – onafhankelijk van elkaar – zeer beslist vertelden dat wanneer een boodschap niet goed begrepen werd, de zender daarvan de oorzaak was. Maar waar is de verantwoordelijkheid van de luisteraar? Heeft die in goede gelijkwaardige communicatie ook niet de plicht te controleren of hij goed gehoord heeft wat de ander probeerde over te brengen?

Ik luisterde naar dierbaren die me heel open vertelden over hun emoties, hun gevoelens, hun angsten, hun onzekerheid, hun verdriet. En het was lastig om die binnen te laten komen zonder ze direct te koppelen aan mijn emoties, gevoelens, angsten, onzekerheid en verdriet.

I know that you believe you understand what you think I said, but I’m not sure you realize that what you heard is not what I meant ~ Robert McCloskey

Hoe vaak luisteren we eigenlijk echt naar de ander? Kun jij herhalen wat iemand zojuist gezegd heeft? Letterlijk? Dus niet in je eigen woorden en met jouw interpretatie? En heb je de ander dan ook echt gehoord?

Met welk doel je ook luistert, je stopt in wat je hoort altijd ook een stukje van jezelf. Je gemoedstoestand, je vooroordeel, je gevoelsrelatie met de spreker, je overtuiging, je behoeftes, je onzekerheden en ook je desinteresse.

Ik hoorde mensen die op zoek waren naar de waarheid en mensen die meenden de waarheid gevonden te hebben en dus verkondigden. Ik hoorde mensen die graag zichzelf hoorden praten en mensen die zich niet gehoord voelden. Ik hoorde mensen die anderen niet uit lieten praten en ik betrapte mezelf er ook op. Ik hoorde mensen die niet wilde horen wat er gezegd werd en ik hoorde mensen die alles al gehoord hadden en eigenlijk hoorde ik niets nieuws.

In alles waar ik naar luisterde, hoorde ik namelijk vooral mezelf.

#foodforthought Luisteren gaat over de ander, niet over jou [email protected]

 

P.S. aan @Fredkrautwurst, @MireilleVerhoef, @suzanneunck
Ik heb misschien niet goed geluisterd naar jullie tweets, maar wat ik hoorde vond ik mooi. Vergeef me een misinterpretatie.

20111022

Deel dit artikel: 

Labels:, , , ,