verhip(t)

Written by Renée van Dijk. Posted in Blog

verhipt - hip en trendyToekomst voorspellen (trendwatching/forecasting) is iets van alle tijden. De beroemde glazen bol (palantir) komt al eeuwen voor in sagen en legendes over de hele wereld. Niets intrigeert meer dan kennis over wat er gaat gebeuren en menig charlatan heeft er dan ook al aan verdiend. We willen zó graag weten wat ons te wachten staat.

Als kind was ik zwaar gefascineerd door wat hip of stom was. Wij noemden dat toen nog gewoon tijd. Knikkertijd, hinkeltijd, hoelahoeptijd… Ik zocht me suf naar die verborgen kalender die al die andere kinderen kennelijk wel hadden en waarop dan waarschijnlijk keurig afgebakend stond dat knikkers morgen echt niet meer konden. Welke tovenaar fluisterde hen dat ’s nachts in? Want het moest wel iets magisch zijn.

In Marketing studies leerde ik anders te kijken naar het gedrag van mensen en ook naar de beïnvloeding daarvan. Ik leerde early adopters en laggards te herkennen. Met de juiste doelgroepsegmentatie en de perfecte timing bleek je producten of diensten ook ‘hip’ te kunnen maken. En hoewel ik slecht was in het toepassen van statistiek snapte ik het principe dat je met data-analyses patronen en overeenkomsten kon ontdekken en zo voorspellingen kon doen. Verhip, ervaringen uit het verleden boden dus wel degelijk enige garantie voor de toekomst.

Maar wat triggert die beweging? Bij de zoveelste lezing van een forecaster tijdens mijn Styling studie drong het ineens tot me door dat de innovators uit de Marketingtheorie niets anders zijn dan mensen die graag experimenteren. Persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen (in economie, technologie, demografie, ecologie, politiek en sociologie en vul maar aan) vormen voor mensen inspiratie om op zoek gaan naar nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe oplossingen of nieuw geluk.

Niet elk experiment leidt ergens toe. Maar de overeenkomsten in verschillende experimenten zijn vaak een startpunt. Want waar je mensen bijeen brengt rond één onderwerp ontstaat er synergie en vormt zich iets van waarde. En iets wat waarde heeft wordt vroeg of laat overgenomen door anderen, er ontstaat een patroon, iets wordt verder ontwikkeld en wordt ‘hip’. Trends voorspel je dus door binnen innovaties te zoeken naar overeenkomsten en patronen.verhipt - fairy dustIs de magie daarmee verdwenen? Voor mij niet. Want met volle verbazing constateer ik dat er ook overeenkomsten en patronen zitten in trends zelf. Dat sommige factoren repeteren. Dat het proces van vernieuwing altijd dezelfde stappen doorloopt. Dat de start van vernieuwing vaak gelijk loopt in verschillende werelddelen. Dat eenzelfde ontwikkeling vaak in verschillende toepassingsgebieden speelt. En dat zo alles vroeg of laat terugkomt en weer verhipt wordt.

Is innovatie dan eigenlijk niets anders dan recyclen? Is nieuw dan eigenlijk oud?

Verhip, daar heb ik twee jaar terug ook al eens over geblogd.

 

20130310

Deel dit artikel: